Veiligheid:
U draait toch ook elke avond uw deur op slot nietwaar … waarom laat u dan uw internet verbinding volledig open staan ?
Het blijkt maar al te vaak dat de internet verbinding volledig niet beveiligd is. Als er bijvoorbeeld een windows server direct aan het internet gekoppeld is, dus zonder een aparte (echte) firewall, dan is het niet de vraag OF deze ‘gehacked’ wordt, maar alleen WANNEER

Een aantal ‘gevleugelde’ uitspraken:
  • There are 10 types of people in the world, those who understand binaries and those who don’t.
    Mocht u deze niet doorzien, dan geeft dat niets. U behoort dan tot de laatste groep.
  • The only source of knowledge is experience.
    Ook dit is natuurlijk gewoon waar … nietwaar ….?
  • Ik vind het een onderdeel van iemand’s kwaliteit als men weet wat hij niet weet …

Ga bij uzelf eens te rade of uw netwerk op kantoor of thuis wel afdoende beveiligd is tegen de invloeden vanaf het internet en ook andersom …. want:

  • Het INTERNET is geschreven met een PEN en niet met een POTLOOD …

Dit is misschien wel de mooiste spreuk: