SSL staat voor Secure Sockets Layer. Het bekende ‘slotje’ wat u bijvoorbeeld ziet als u gaat telebankieren.
Hoe werkt het in de basis. Stel u wilt een website bezoeken die beveiligd moet zijn. Bijvoorbeeld https://www.the-net.nl

U tikt dit in uw browser in. Omdat er een certificaat op staat, ontstaat er een zeg maar drie punts verbinding tussen uw computer, onze server en een derde server, de certificaat server op het internet.
Uw computer vraagt aan de certificaatserver of u inderdaad op onze server de verbinding op zet. Als het een vals certificaat is, dan zal de certificaat server NEE zeggen en aan u de keus laten of u toch wilt verbinden.
Als het certificaat wel goed is, dan krijgt uw computer van de certificaat server te horen dat u inderdaad met de bedoelde server verbindt. Daarna gaat de verbinding verder tussen uw computer en de onze. De certificaat server doet dus daarna niet meer mee in de verbinding. Deze is slechts bedoeld om aan uw computer de garantie te geven dat u inderdaad verbonden bent met de juiste server.

Nu heb ik als voorbeeld een van onze servers genomen, maar dit geldt dus zeker voor de bank computers waar u op inlogt als u wilt telebankieren.

Wij kunnen zo’n certificaat voor u ook op uw website en mailserver zetten zodat uw computer, tablet of telefoon ook de zekerheid hebben dat ze met uw server verbonden zijn en niet met een server die zich voordoet als de uwe en op die manier uw login codes van u afpakt.

U kent vast de ‘phishing’ emails die zogenaamd van de banken komen, waarin vaak een link staat waar u dan op moet klikken en dan inloggen. Dit zijn de ‘fake’ servers en nooit van de bank zelf.
U kan dit eenvoudig controleren door op het slotje te klikken en dan informatie op te vragen over het certificaat. Een goede gewoonte lijkt me. Probeer het maar eens.